Chính sách bảo hành

Do đặc thù ngành kinh doanh là hương dùng trong thực phẩm và công nghiệp nên Công ty chúng tôi không có chính sách bảo hành.