An toàn thực phẩm

WFF tuyên bố rằng:

 

Sản phẩm Hương Liệu WFF được sản xuất theo Qui trình đạt Giấy Chứng Nhận Đủ Điều kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm do Bộ Y Tế cấp ngày 23/09/2019, theo đúng tiêu chuẩn cơ sở trong Hồ sơ Công bố Chất lượng.

 

Vào ngày 01/04/2021 Công Ty CPSX Hương Hương Tây đã được cấp giấy chứng nhận HALAL - Là giấy chứng nhận, xác nhận rằng các sản phẩm được cung cấp không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamiah (Luật Islam) và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất.

 

HALLAL

 

 

Ngày 27/08/2021 Công Ty CPSX Hương Hương Tây đã được cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 - Là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, cho thấy WFF là đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

 

CHUNG NHAN ISO22000 page1 image1 Copy

 

Sản phẩm Hương Liệu WFF được sản xuất bằng các nguyên liệu và công thức đạt Tiêu chuẩn an toàn Hương Liệu GRAS Flavoring Substance 28 của Hoa Kỳ của FEMA Hiệp Hội Sản xuất Hương Liệu Thực Phẩm và Chiết Xuất Hoa Kỳ.

 

Sản phẩm Hương Liệu WFF được đóng gói bằng các loại bao bì hợp chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm sử dụng các loại vật liệu an toàn như thùng nhựa HDPE, túi nhôm bọc HDPE, đạt tiêu chuẩn quốc tế UN.

 

Sản phẩm Hương Liệu WFF được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore và Malaysia được chỉ định bởi các chuyên gia hương liệu Hoa Kỳ để đảm bảo độ an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất.

 

Sản phẩm Hương Liệu WFF cho ngành thú y và chăn nuôi được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của con người, và không có sự hạ thấp tiêu chuẩn cho các sản phẩm này.